top of page

Komitet mladih pravnika Crne Gore

Komite 1.jpg

Komitet mladih pravnika Crne Gore (KMP) je osnovan početkom 2020. godine i djeluje u sklopu Udruženja pravnika Crne Gore. Članovi Komiteta mladih pravnika su studenti prava i mladi pravnici koji su uključeni u promovisanje i zagovaranje vladavine prava, zaštite ljudskih prava, podizanje javne svijesti, iniciranje i vođenje građanskih inicijativa.

 

Glavne aktivnosti Komiteta su usmjerene na Centar za pravne analize, u sklopu kojeg se analiziraju aktuelna pitanja sudske prakse i razmatraju primjene zakona i drugih propisa. Takođe, aktivnosti su usmjerene i na unapređenje saradnje u oblasti prava sa zemljama u okruženju i zemalja članicama Evropske unije, kako bi se time doprinijelo stvaranju boljih pravnih propisa i prakse u crnogorskom društvu.

Međunarodna saradnja sa stručnjacima iz Njemačke

komite 3.jpg

U saradnji sa dr Branislavom Radulovićem, predsjednikom Udruženja pravnika Crne Gore i prof.dr Majom Kostić Mandić, potpredsjednicom Udruženja pravnika Crne Gore, održan je sastanak predstavnika međunarodne organizacije za pravnu saradnju sa sjedištem u Njemačkoj dr Shtefana Pirnera i Luka Prica sa predstavnicima Komiteta mladih pravnika Crne Gore. 

Na sastanku su predstavnici njemačke organizacije i Komiteta mladih pravnika imali priliku da predstave svoj dosadašnji rad i buduće aktivnosti kao i da razmijene ideje u pogledu zajedničke saradnje. Komitet mladih pravnika je iskoristio ovu priliku da predstavi svoj plan i program za narednu godinu koji uključuje osnivanje Istraživačkog centra za pravnu analizu i tumačenje relevantnih društvenih i pravnih pitanja u okviru kojeg će mladi pravnici sarađivati sa starijim i iskusnijim stručnjacima iz oblasti prava, učešće predstavnika Komiteta u radnim grupama za izmjene i dopune Zakona kao i organizovanje okruglih stolova, tribina i radionica uz dovođenje priznatih stručnjaka iz različitih grana prava.

Dogovoreno je da predstavnici njemačke organizacije za pravnu saradnju budu gosti Komiteta mladih pravnika na način da priznati pravni stručnjaci iz Njemačke predstave svoj rad, višegodišnje iskustvo i perspektive u pogledu budućnosti pravne profesije mladim pravnicima iz Crne Gore u okviru međunarodne saradnje.

Ovo je samo jedna u nizu međunarodnih saradnji koju ovaj Komitet mladih pravnika planira u narednom periodu a sve u cilju usavršavanja mladih pravnika, njihovog povezivanja sa stručnjacima sa višegodišnjim iskustvom i prenošenja znanja iz različitih oblasti prava i podizanja društvene svijesti u pogledu aktuelnih društvenih pitanja.

komite 2.jpg
novine.jpg
bottom of page