Sastav redakcije

 Glavni i odgovorni urednik 

dr Branislav Radulović
 

Zamjenik glavnog urednika 

dr Nikola Dožić

 

Uređivački odbor

akademik Mijat Šuković, dr Čedomir Bogićević, dr Drago Radulović, dr Maja Kostić-Mandić, dr Snežana Miladinović, dr Mladen Vukčević, dr Sefer Međedović, dr Gordana Paović-Jeknić, dr Ivana Jelić, dr Milan Marković, Borjanka Zogović, dr Radomir Prelević

 

Inostrana radakcija 

akademik Igor Leonidovic Trunov, dr Christa Jessel-Holst, dr Rainer Arnold, dr Miha Juhartt, dr Charles Dillon, dr Vasilka Sancin

 

Redakcija 

Marko Dokić, dr Vladimir Savković, dr Miloš Vukčević, mr Jelena Jovanović

 

Sekretar redakcije

dr Bojan Božović