top of page

Sastav redakcije

 Glavni i odgovorni urednik 

dr Branislav Radulović
 

Zamjenik glavnog urednika 

dr Nikola Dožić

 

Uređivački odbor

akademik Mijat Šuković, dr Čedomir Bogićević, dr Drago Radulović, dr Maja Kostić-Mandić, dr Snežana Miladinović, dr Mladen Vukčević, dr Sefer Međedović, dr Gordana Paović-Jeknić, dr Ivana Jelić, dr Milan Marković, Borjanka Zogović, dr Radomir Prelević

 

Inostrana radakcija 

akademik Igor Leonidovic Trunov, dr Christa Jessel-Holst, dr Rainer Arnold, dr Miha Juhartt, dr Charles Dillon, dr Vasilka Sancin

 

Redakcija 

Marko Dokić, dr Vladimir Savković, dr Miloš Vukčević, mr Jelena Jovanović

 

Sekretar redakcije

dr Bojan Božović

bottom of page