top of page

Predsjednik UPCG

BaneSlikaNew.jpg

 

Prof.dr Branislav Radulović je predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore. 

 

Email adresa: baner@dri.co.me

Biografija:

Na Skupštini Udruženja pravnika Crne Gore 2018. godine izabran je za predsjednika Udruženja pravnika Crne Gore (na Skupštinama Udruženja 2008. i 2012. godine biran je za potpredsjednika Udruženja pravnika, a u prethodnom  mandatu bio je Generalni sekretar Udruženja).

Od 2008. godine obavlja funkciju Glavnog i odgovornog urednika časopisa za pravnu teoriju i praksu „Pravni zbornik“ (u ranijim mandatima bio je sekretar redakcije časopisa).

 

Na Univerzitetu „Mediteran” – Podgorica, biran je u zvanja docenta i vanrednog profesora, gdje je na Pravnom fakultetu profesor na predmetu „Kompanijsko pravo” a na Fakultetu za ekonomiju i biznis profesor na  predmetima „Kontrola i revizija“, „Interna kontrola i revizija” i „Revizija javnog sektora”.

 

Za člana Senata Državne revizorske institucije (DRI) izabran je, od strane Skupštine Crne Gore, decembra 2006. godine. Prethodno je bio rukovodilac programa razvoja u Sekretarijatu za razvoj, načelnik sektora za zakonsku regulativu u Agenciji za mala i srednja preduzeća, savjetnik potpredsjednika Vlade i šef kabineta Predsjednika Skupštine Crne Gore.

 

Ovlašćeni je ispitivač za sticanje licence – državni revizor, kao  i za sticanje nacionalne stručne kvalifikacije: ovlašćeni računovođa. Ranije je bio ovlašćeni ispitivač na stručnom ispitu za rad u državnim organima Uprave za kadrove i autor priručnika za polaganje ispita.

Završio je više specijalističkih programa iz oblasti revizije javnog sektora, privrednopravne materije, elektronske trgovine, poslovnih komunikacija i budžetskog prava.

Bio je član ekspertskih timova za izradu zakona o privrednim društvima, stečaju i insolventnosti privrednih društava, koncesijama, eksternoj reviziji i dr.

Stekao je certifikat European Center for Peace and Development (2002) na programu Electronic commerce in banking and trade i sertifikat Savjeta Evrope u Strazburu (Council of Europe) na programu „Javne politike i demokratsko rukovođenje” (2007.), certifikat na programima UN/INTOSAI u Beču (2014-2015), na programima Evropskog revizorskog suda, a 2016. godine stekao je certifikat USAID i Centra za revizorsku izuzetnost za program revizije performansi.

Boravio je na stručnim usavršavanjima u Sjedinjenim Američkim Državama (2003.), Saveznoj Republici Njemačkoj (2007.) i Norveškoj (2011.) u okviru programa američke vlade, GTZ-ta, Nansen Dialog Centra (Norveška) i Nacionalnog demokratskog instituta (SAD).

Učesnik je XIX, XX i XXI Kongresa INTOSAI-a (Međunarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucija) u Meksiko Sitiju (2007.), Johanesburgu (2010.), Pekingu (2013.), Abu Dabiju (2016.) i Moskvi (2019.) godine.

Član je Redakcije časopisa Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore „Računovodstvo i revizija”.

Imenovan je 2015. godine od strane Upravnog odbora za člana Arbitražnog suda Privredne komore.

Autor je knjige „Finansijska regulativa i kontrola“ u izdanju Univerziteta „Mediteran“, dva priručnika za izvođenje nastave i polaganje ispita za zvanje državnog revizora, priručnika „Privredno pravo” u izdanju UZK, kao i 40 stručnih radova i tekstova iz oblasti budžetskog prava, revizije javnog sektora, ustavnog prava, savremenih političkih Sistema i istorije države i prava objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima. Autor je dva naučna članka koja su objavljena u izdanjima Hrvatske akademije nauka i umjetnosti 2018. i 2019. godine.

Imenovan je 2021. godine u ime Udruženja pravnika Crne Gore za člana Savjeta za građansku kontrolu rada policije.

Kopredsjednik je Igmanske inicijative za Crnu Goru.

bottom of page