top of page

Zapadni Balkan između stabilokratije i vladavine prava 26.06.2019. godine

zapadni balkan između stabilokratije i v

U okviru obilježavanja Dana Udruženja pravnika i priprema za obilježavanje 20 godina Igmanske inicijative, Udruženje pravnika Crne Gore je organizovalo otvoreni Ius forum na temu „Zapadni Balkan između stabilokratije i vladavine prava“.

 

Učesnici Foruma su bili istaknuti profesori, građanski aktivisti i kopredsjednici Igmanske inicijative: prof. dr Zoran Pusić (Hrvatska), Aleksandar Popov (Srbija), Vehid Šehić (BiH) i Branko Lukovac (Crna Gora).

 

Kopredsjednik Igmanske inicijative za Srbiju, Aleksandar Popov, istakao je da je od deklarisanja crnogorske nezavisnosti i dalje prisutno miješanje Srbije u unutrašnje odnose ove države. Govoreći o trenutnoj situaciji, Popov je ukazao i na opasnost kreiranja neprijateljskog stava prema Zapadu.

 

Kopredsjednik Igmanske inicijative za Bosnu i Hercegovinu Vehid Šehić smatra da situacija u toj državi nije mnogo bolja. Ipak, kada su posrijedi odnosi sa Crnom Gorom, on ističe da su oni najbolji mogući.

„Sa Crnom Gorom nemamo neriješenih pitanja i problema. Ne mogu da kažem da je tako dobra situacija kada je u pitanju relacija sa Beogradom i Zagrebom”, rekao je on.

 

Ispred inicijative za regionalnu saradnju (Crna Gora) govorio je Branko Lukovac koji je ocijenio da mir i stabilnost u našem regionu nijesu osigurani, ukazujući na „nefunkcionalnost države BiH, te prijetnje rukovodstva njenom integritetu, kao i prijeteća situacija između Crne Gore i Kosova”.

„Povremena su zaoštravanja između Crne Gore i Srbije. Ono što posebno prijeti je agresivni nacionalizam koji je i dalje prisutan. Snage koje su ga u 90-im godinama koristile i dalje su na sceni i nastoje ojačati”, rekao je Lukovac.

 

Kopredsjednik Igmanske inicijative za Hrvatsku, Zoran Pušić, govoreći o demokratiji kazao je da novi kritičari ocjenjuju da je ona neefikasna. „To nije tačno, jer je ona efikasnija od totalitarnih režima, samo nije otkrila način da bude nepropusna za zadnje demagoge koji će doći i upropastiti vrijednosti za koje se kroz demokratiju vrijedi zalagati “, kazao je on.

Vlast treba, kako je naveo, da bude u službi svojih građana, što nije uvijek tako.

Ovom tribinom obilježeno je 20 godina Igmanske inicijative i Dan Udruženja pravnika Crne Gore.

bottom of page