top of page

Biografija mr Vidaka Latkovića

vidak.jpg

Mr Vidak Latković je član Upravnog odbora Udruženja pravnika Crne Gore i predsjednik Komore javnih izvršitelja. Imenovan je za javnog izvršitelja za područje Osnovnog suda u Cetinju 2014. godine. Ima položen Pravosudni i ispit za javnog izvršitelja. Član je Stalnog savjeta Međunarodne unije sudskih službenika (UIHJ), kao i jedan od suonivača Balkanske inicijative za izvršenje (BEI).

 

Student je Magistarskih studija Pravnog fakulteta UCG, smjer Poslovno pravo. Objavljuje  stručne članke iz oblasti građanskog i privrednog prava. Prethodno je završio Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore i magistrirao Evropske studije na Fakultetu političkih nauka na Univerzitetu Crne Gore. Pohađao je više seminara, obuka i konferencija. Završio je diplomatsku akademiju Gavro Vuković, usavršavao se na Ljetnjoj pravnoj školi Univerziteta u Beču, kao i NATO školi u Njemačkoj.

 

Karijeru je započeo kao novinar i urednik TVCG, zatim i kao savjetnik za odnose sa javnošću u Ministarstvu odbrane. U periodu od 2011. do 2015. godine radio je kao izvršni direktor Instituta za istraživanje i konsalting Political Capital za jugoistočnu Evropu (sjedište u Budimpeši), kao i na brojnim projektima u Crnoj Gori (Svjetska zdravstvena organizacija) i u Bosni i Hercegovini (Britanska ambasada) iz oblasti odnosa sa javnošću i pravnog konsaltinga iz oblasti antikorupcije.

 

Oženjen je i ima dvije ćerke.

 

Govori engleski i francuski jezik.

bottom of page