top of page

Biografija Valentine Pavličić

Valentina.jpg

Valentina Pavličić je članica Upravnog odbora Udruženja pravnika Crne Gore.

Rođena je 1. aprila 1968.godine u Podgorici. Diplomirala je 1990.godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, gdje je bila dobitnik određenih studentskih nagrada zbog postignutog uspjeha i predsjednik omladine studenata Pravnog fakulteta u Podgorici. Položila je pravosudni ispit pred komisijom Ministarstva pravde Savezne Republike Jugoslavije u Beogradu u februaru 1997.godine. Bila je dugogodišnji sudija krivičar u crnogorskom pravosuđu, u kome je postupala kao sudija u najsloženijim procesno i materijalnopravnim krivičnim predmetima.

Od septembra 2015.godine je zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Ostale profesionalne aktivnosti:

-Od 2013. do 2015.godine bila je predsjednik Krivičnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici.

-Od 2008. do 2015.godine bila je sudija Specijalnog odjeljenja za organizovani kriminal, korupciju, terorizam i ratne zločine Višeg suda u Podgorici.

Dodatne profesionalne aktivnosti i angažovanja:

-Od 2017.godine je predavač, ekspert i konsultant u okviru zajedničkog projekta Savjeta Evrope i Evropske unije „Horizontal Facility“ programa za Zapadni Balkan i Tursku.

-Od 2016. do 2019.godine je bila član Radne grupe za slobodu izražavanja i povezanosti sa drugim ljudskim pravima Upravnog komiteta za ljudska prava (CDDH-EXP) u Strazburu,Francuska.

-Od 2016.godine je predavač na pravnim akademijama i seminarima o vladavini prava.

-Od 2015.godine je član Upravnog komiteta za ljudska prava (CDDH) u Strazburu,Francuska.

-Od 2015.godine je član Komiteta eksperata za sistem Evropske konvencije o ljudskim pravima (DH-SYSC) u Strazburu,Francuska.

-Od 2014.godine je predavač na inicijalnim i kontinuiranim treninzima u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Crne Gore.

-Od 2014.godine je ekspert Evropske komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ).

-Od 2012.godine je ekspert Organizacije za bezbjednost i saradnju u Evropi (OSCE) u oblasti trgovine ljudima i prekograničnom kriminalu.

Autor je brojnih publikacija koji su namijenjeni prije svega stručnoj i akademskoj zajednici, odnosno pravnim praktičarima, radi promocije i širenja znanja o primjeni sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava i konvencijskih standarda, kao i predavač na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim seminarima i konferencijama.

Govori engleski i italijanski jezik.

bottom of page