top of page

PROSLAVA MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA

proslava međunarodnog dana ljudskih prav

Predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore dr Branislav Radulović otvorio je konferenciju posvećenu ljudskim pravima i slobodama u Crnoj Gori, na kojoj su, takođe, učestvovali:  predstavnik NVO Građanska alijansa, Milan Radović, šef Delegacije EU u Crnoj Gori Aivo Orav, zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Šućko Baković, potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar pravde, Zoran Pažin, šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Maryse Daviet, i vršilac dužnosti koordinatorke Sistema UN u Crnoj Gori i stalna predstavnica UNHCR-a, Roberta Montevecchi.

Snažna demokratija i dobro upravljanje su neophodni preduslovi koji osiguravaju adekvatnu zaštitu ljudskih prava, zaključili su učesnici konferencije održane povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra u Podgorici.

Sudovi, zajedno sa ostalim nacionalnim institucijama, igraju presudnu ulogu u zaštiti ljudskih prava, zajedno sa organizacijama civilnog društva i drugim nacionalnim i međunarodnim akterima, zaključeno je na konferenciji.

Šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Maryse Daviet, kazala je da su ljudska prava i demokratija nerazdvojni, s obzirom na to da su ljudska prava ključni element svake demokratije.

„Misija OEBS-a ostaje posvećena jačanju crnogorskih demokratskih institucija i pružanju podrške u stvaranju boljih uslova za ljudska prava”, kazala je ambasadorka Daviet, dodajući da 10. decembar obilježeva i kraj kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno-zasnovanog nasilja”, u kojoj je OEBS aktivno bio angažovan.

bottom of page