top of page

KAKVI PRAVNICI SU POTREBNI ZA 21. VIJEK?

2.jpg

Pravnici moraju stalno da se usavršavaju, prilagođavaju promjenama i usvajaju nova znanja kako u oblasti pravne nauke, tako i tehnička, kulturna i društvena znanja, koja su im potrebna za kvalitetno obavljanje dužnosti, zaključak je pete sesije FORUM-a na temu: „Kakvi pravnici su potrebni za 21. vijek?“, koji je moderirala prof. dr Maja Kostić-Mandić, u okviru programa IUS FORUMA Udruženja pravnika Crne Gore, u saradnji sa njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju - IRZ.

FORUM je održan 20. novembra, u Kulturno informativnom centru Budo Tomović, a učešće su uzeli panelisti – eminentni pravni stručnjaci iz Njemačke, kao i učesnici – pravnici, profesori, dekani pravnih fakulteta, predstavnici Ministarstva pravde i drugih institucija, sudije, advokati, notari, predstavnici građanskog društva i studenti.

Panelisti na FORUM-u su bili Mišael Hausner, bivši državni sekretar u Ministarstvu pravde savezne države Tiringije, Vinfrid Šubert, bivši predsjednik Ustavnog suda savezne države Saksonije-Anhalt, Harald Valter, direktor Osnovnog suda Riselshajm, i dr Štefan Pirner, rukovodilac odjeljenja Jugoistočna Evropa I, IRZ.

Gospodin Hausner je upoznao učesnike sa sistemom obrazovanja studenata prava i pripravnika u pravosuđu, uslovima za polaganje pravosudnog ispita i izborom sudija, tužilaca i advokata u Njemačkoj. Istakao je jasan stav o viziji obrazovanja pravnika u smislu svakodnevnog osavremenjavanja i unapređenja ne samo programa obuka, već i metodologije kako bi pravnici mogli da se snađu u raznim pravnim oblastima koje su im manje poznate ili uopšte nisu poznate.

Gospodin Šubert je približio učesnicima značaj tzv. mekih vještina u koje, između ostalih, spadaju primjenjiva menadžerska znanja, komunikacija, retorika, sposobnost rješavanja problema i snalaženje u kriznim situacijama. Govoreći o vještinama koje su potrebne pravnicima za rad u 21. vijeku, gospodin Šubert je istakao da pravnici moraju biti izuzetno profesionalni i fleksibilni, spremni da mijenjaju svoje zanimanje i oblasti prava kojima se bave, kao i da poznaju i primjenjuju tehnologiju u svom radu. Ukazao je da buduće sudije moraju biti specijalizovane da bi mogle da se ravnopravno suoče sa visokospecijalizovanim advokatima kojih je danas sve više u Njemačkoj, a u cilju doprinošenja ostvarivanju pravde najvišeg kvaliteta.

Gospodin Valter je pružio učesnicima uvid u postupak medijacije, značaj empatije i razumijevanje stranaka u postupcima, i princip obaveznosti medijacije koji postoji u Engleskoj i Francuskoj. ,,Zadatak prava je da stabilizuje državu. Pravičnost je dio stabilnosti i važno je da učinimo da pravo bude razumljivo građanima”, poručio je gospodin Valter na kraju izlaganja.

Gospodin Pirner je ukazao na rastući broj pravnika i advokata u Njemačkoj i širom Evrope, i osvrnuo se na značaj sticanja posebnih stručnih znanja neophodnih za adekvatno pravno zastupanje stranaka. Praveći paralelu između sudskih savjeta različitih zemalja Evrope, istakao je da crnogorski Sudski savjet pripada varijanti italijanskog Sudskog savjeta za koji je karakteristično da ima niži nivo povjerenja javnosti u odnosu na varijante sudskih savjeta u skandinavskim zemljama koje imaju visoko povjerenje javnosti.

 

FORUM je, takođe, oblilježila interaktivna i zanimljiva diskusija u kojoj su panelisti i učesnici raspravljali o tome da li postoji mogućnost da u budućnosti tehnologija zamijeni pravnike i donosi odluke umjesto sudija. Opšti zaključak je da tehnologija može da doprinese ubrzanju i efikasnosti rješavanja sporova, kao i da bude od koristi u predviđanju vjerovatnog rezultata jednostavnih sporova, međutim, u složenim predmetima i postupcima koji zahtijevaju vještine empatije, ni jedna tehnologija neće moći da zamijeni niti da bude konkurentna dobro obrazovanim pravnicima koji imaju razvijeno osjećanje moralnosti.

bottom of page