top of page

Vratiti se temama od kojih zavisi privreda

Iz Udruženja pravnika ukazuju da što prije treba izmijeniti Zakon o privrednim društvima i usvojiti nova rješenja koja donose izmjene i dopune zakona o stečaju.


(Foto: Savo Prelević)


Udruženje pravnika smatra da je preokupacija političke i ukupne javnosti na temama iz domena “dnevne politike” umogome fokus interesovanja izmjestila sa tema koje su sistemski presudne za funkcionisanje privrede i realnog sektora, a potvrda za to je da se dugo čeka na izmjenu Zakona o privrednim društvima u dijelu koji definiše usklađivanje organizacije i registraciju, koje za posljedicu može da ima pokretanje velikog broja sudskih likvidacija firmi koja nijesu u zakonskom roku ispunila obavezu registracije.


”Prema važećem članu 329 Zakona Centralni registar privrednih subjekata (CRPS) je dužan da nakon sprovedene sudske likvidacije briše iz registra sve ove firme čiji je broj značajan. Ovdje treba istaći da se među ovim firmama nalaze i one koja su u većinskom vlasništvu države, kao i one koja su likvidne, odnosno, imaju pozitivno poslovanje. Činjenica da se pred Privrednim sudom ne pokreću postupci likvidacije po službenoj dužnosti i da se te firme ne brišu iz CRPS-a je nezakonito postupanje ovih organa, ali istodobno mora se razumjeti da veći broj firmi nije bio u mogućnosti da ispoštuje rok za preregistraciju od devet mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima koji je usvojen u julu 2020 godine”, kazao je “Vijestima”, predsjednik Udruženja pravnika i profesor kompanijskog prava Branislav Radulović.


On je podsjetio da je predlog za produženje ovog roka kroz predlog izmjena zakona na Vladi usvojen u junu ove godine, ali nijesu razmatrani i usvojeni na sjednici Skupštine i pored činjenice da su do sada bila dva redovna i dva vanredna zasjedanja.


”Drugi veliki sistemski zakon je Zakon o stečaju čije je izmjene i dopune usvojen Vlada, a usaglašen je u okviru rada Savjeta za konkurentnost, takodje treba da prođe skupštinsku proceduru koja bi morala biti ubrzana ako se želi što prije ostvariti novi sistem izbor stečajnih upravniku. U okviru ovog pitanja je i pitanje položaja radnika u firmama u stečaju koji bi morao biti uređen posebnim ugovorom predviđenim Zakonom o radu”, rekao je Radulović.


On je ukazao da se kasni sa reformom organizacije i pozicije CRPS-a koji se mora organizaciono i funkcionalno unaprijediti kako bi mogao ispuniti sve funkcije koje su mu u nadležnosti.


”Ova oblast je podnormirana tako da crnogorski registar privrednih subjekata ne može obezbijediti sve funkcije koje imaju drugi registri u državama koje su ovo pitanje riješile posebnim zakonima ili su uvele posebne Agencije i koje mogu ostvariti veći nivo funkcija od onih koje danas ima crnogorski CRPS koji je samo dio organizacione strukture Uprave prihoda i carina”, rekao je Radulović.


U Udruženju pravnika navode da se iz oblasti pravnog uređenja privrednih društava otvara još jedno važno pitanje, a to je funkcionisanje novouvedenih odbora za reviziju koji su uređeni Zakonom o reviziji i normirani samo sa dva člana bez njihove razrade u Zakonu o privrednim društvima.


”Činjenica da je uvedena važna kontrolna i savjetodavna funkcija upravljačkim strukturama u privredi, a da ona ne ostvaruje dovoljno efikasno svoju funkciju zahtijevala bi da se ovo pitanje dodatno razradi ili u Zakonu o reviziji ili u Zakonu o privrednim društvima. U protivnom u sistemu će egzistirati ovo tijelo kao obavezno i trošak za privredno društvo, a da istodobno neće postizati sve one ciljeve zbog kojih je uvedeno u kompanijsko poslovanje”, zaključio je Radulović, dodajući da će Savjetu za konkurentnost dostaviti svoje ocjene u vezi s nekoliko sistemskih zakona.

Comments


bottom of page