top of page

Usvojena Deklaracija o programskim zadacima Igmanske inicijative

Članovi Savjeta Igmanske inicijative i koordinatori Igmanske inicijative za BiH, Hrvatsku, Srbiju i Crnu Goru, danas su u Podgorici, povodom 20 godina od osnivanja Inicijative, usvojili su Deklaraciju o programskim zadacima Inicijative.Igmanska inicijativa će, u narednom periodu, svoje aktivnosti usmjeriti prema sljedećih 10 progamski definisanih zadataka:


1. Angažovaće se na otklanjanju preostalih sporova u odnosima država Dejtonskog četvorougla, te na daljoj izgradnji i jacanju međusobnog razumijevanja, povjerenja i saradnje u regionu;


2. Podržavaće i doprinositi većem nivou regionalne saradnje, uz njenu institucionalizaciju po uzoru na druge uspješne modele regionalne saradnje (npr. Nordijski model), a koja ce biti u interesu svake države ponaosob, njihovog ubrzanog razvoja kao i bržeg napretka u procesima evropskih integracija;


3. Djelovaće u pravcu prepoznavanja, izolovanja i suzbijanja politika i snaga koje otežavaju napredak i funkcionalnost Bosne i Hercegovine i koje su pretnja njenoj cjelovitosti i teritorijalnom integritetu, a time miru, stabilnosti, napretku i saradnji čitavog regiona;


4. Angažovaće se da se ostvari veći nivo saradnje sa Evropskom unijom kroz programe, inicijative i mehanizme koji treba da dovedu do jacanja medjusobne i regionalne saradnje država regiona u cilju unapređenja demokratije i jednakosti, vladavine prava, suočavanja sa prošlošću i procesuiranja odgovornih za zločine tokom devedesetih, uzajamnog poštovanja, eliminisanja kleronacionalizma, kriminala i korupcije i korišćenja pogodnosti koje postoje usljed srodnosti kultura i jezika;


5. Zalagaće se da se ostvari zadovoljavajuci način ostvarenja slobode kretanja ljudi, roba, usluga, kapitala u državama Zapadnog Balkana i uklanjanju preostalih prepreka;


6. Posvetiće pažnju polozaju mladih, posebno u cilju postizanja sporazuma o uzajamnom priznavanju diploma, unapređujući ekonomski, socijalni i ukupni ambijent za njihovo usavršavanje i zapošljavanje;


7. Razvijati i dalje jačati mrežu organizacija, institucija, građanskih aktivista koji su posvećeni unapređivanju odnosa medju državama regiona i razvijanju kvalitetne regionalne saradnje, uz veće učešće i angažman mladih ljudi, akademskih zajednica, stukovnih asocijacija i medija;


8. Sprovoditi aktivnosti sa ciljem unaprijeđenja kvaliteta života građana, posebno onih koji su, po prirodi profesije ili porijekla, upućeni na dva ili više državnih entiteta;


9. Formirati Igmanski klub koji će operacionalizovati aktivnosti Inicijative i u svakoj od država regiona obezbjediti njihovo sprovodjenje i u intervalima (svaka tri mjeseca) u nekoj od država igmanske četvorke raspravljati na teme i sprovoditi projekte iz različitih oblasti (diplomatija, obrazovanje, saobraćaj, energetika, zaštita od elementarnih nepogoda i sl.), koje su od zajedničkog interesa;


10. Pomagati da javni i civilni sektor država Zapadnog Balkana nastavi saradnju u okviru Berlinskog procesa, kako bi njegovi potencijali bili iskorišteni za unapredjivanje saradnje i ukupne situacije u regiji i u svakoj državi posebno.


Potpisnici Deklaracije su Branko Lukovac predsjednik Savjeta inicijative za Crnu Goru, Aleksandar Saša Popov predsjednik Savjeta inicijative za Srbiju, Vehid Šehić predsjednik Savjeta inicijative za BiH, dr Branislav Radulović kopredsjednik za Crnu Goru, Eugen Jakovčić kopredsjednik za Hrvatsku i Milan Antonijević kopredsjednik za Srbiju.


Igmanska inicijativa osnovana u novembru 2000. godine, kao jedinstvena mreža više od 100 nevladinih organizacija, javnih ličnosti, profesora, antiratnih aktivista, analitičara, novinara i kulturnih stvaralaca iz Srbije, Hrvatske, BiH i Crne Gore, nastala je kao znak sjećanja na april 1995. godine, kada je grupa od 38 intelektualaca sa prostora bivše Jugoslavije, preko planine Igman, uspjela da uđe u opkoljeno Sarajevo i tim činom demonstrira građansku solidarnost, prkos i otpor ratu i politici razaranja.


“Poslije dvije decenije djelovanja i značajnih rezultata koje je ostvarila, a koje je svojim izvještajima apostrofirala i Evropska unija, misija Igmanske inicijative nije završena, jer na Zapadnom Balkanu još su aktivne politike i snage koje su suprotstavljene procesima uzajamnog poštovanja, razumijevanja, regionalne saradnje i nije ostvaren neophodan napredak pojedinih država regiona u procesu evropskih integracija i njihove unutrašnje izgradnje na principima građanskih vrijednosti i vladavine prava”, poručili su potpisnici današnje Deklaracije.


Comments


bottom of page