top of page

In memoriam


Prof. dr Snežana Miladinović Drobnič


Poslije duge i teške bolesti napustila nas je dugogodišnji član Udruženja pravnika Crne Gore, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, dr Snežana Miladinović- Drobnič. Bila je članica Uređivačkog odbora Pravnog zbornika i potpredsjednica Skupštine našeg udruženja.


Cijelu karijeru ostvarila je na Univerzitetu Crne Gore. Na Građansko-pravnoj katedri Pravnog fakulteta angažovana je od 1992. godine. Osnovne oblasti interesovanja su joj bile Obligaciono pravo, Obligacionopravne klinike i Evropsko ugovorno pravo. Izvodila je nastavu i na Ekonomskom fakultetu, Fakultetu političkih nauka i Fakultetu za turizam i hotelijerstvo.


Bila je značajan i plodan naučni radnik. Autorka je četiri monografije (“Legat – kroz pravnu nauku i zakonodavstvo”, koju je kao nagrađenu na konkursu izdala Zadužbina Andrejević u Beogradu, 2000; “Zadužbine”, u izdanju Službenog glasnika iz Beograda, 2002, i dvije u izdanju Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore: “Načela evropskog ugovornog prava” iz 2011. i “Norme i stvarnost” iz 2012. godine).


Autorka je i preko 120 naučnih radova objavljenih u renomiranim međunarodnim i domaćim časopisima, kao i zbornicima radova, posvećenih klasičnim institutima obligacionog prava, procesu harmonizacije i unifikacije prava, kao i istorijsko-filozofsko-pravnoj tematici. Autorka je i dva univerzitetska udžbenika.


Preranim odlaskom prof. dr Snežane Miladinović-Drobnič Udruženje pravnika Crne Gore ostalo je bez vrijednog i posvećenog člana. Svojim trudom i zalaganjem, kao i kvalitetom i brojem radova objavljenih i u Zborniku radova našeg udruženja ostavila je neizbrisiv trag u pravnoj misli ne samo Crne Gore, već i znatno šire.

Comments


bottom of page