top of page

Biografija prof. dr Maje Kostić-Mandić

mkm.jpg

Maja Kostić-Mandić je redovna profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore i potpredsjednica Udruženje pravnika. Diplomirala je kao student generacije na istom fakultetu, a dobitnica je i studentske nagrade ,,19. decembar”. Magistrirala je i doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Najvažnija duža usavršavanja obavila je na: Švajcarskom Institutu za uporedno pravo u Lozani; Koledžu Univerziteta London – UCL, Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti, Maks Plank Institutu za uporedno i međunarodno privatno pravo u Hamburgu (kao stipendista institucija i britanske vlade) i Međunarodnom univerzitetu Osaka u Japanu.


Posjeduje aktivno znanje engleskog (proficient), italijanskog, francuskog i njemačkog jezika, a služi se španskim jezikom.

Jedno od osnovnih obilježja njene karijere je povezivanje pravne teorije i prakse, na nacionalnom i međunarodnom nivou, jer pravne discipline kojima se primarno bavi – Međunarodno privatno pravo i Međunarodno pravo zaštite životne sredine su u najvećoj mjeri zasnovane na pravu Evropske unije.

Kostić-Mandić ima više od 100 objavljenih radova, uključujući 12 monografija, udžbenika i priručnika, među kojima pet objavljenih u zemljama članicama EU, na engleskom, a radove je objavljivala i na njemačkom i ruskom jeziku, skoro uvijek kao jedini autor. Dobitnica je Priznanja Univerziteta Crne Gore za posebne doprinose u razvoju naučnoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta.
 

Radila je i koordinirala je i na većem broju međunarodnih projekata (COWI i REC za potrebe Evropske komisije, OSCE, GIZ, SNV, USAID), a bila je angažovana i na izradi novog Zakona o međunarodnom privatnom pravu Crne Gore.

Nalazi se na čelu Nacionalnog komiteta Međunarodne akademije za uporedno pravo, kao i na listi arbitara spoljnotrgovinskih arbitraža pri privrednim komorama Crne Gore, Srbije i Slovenije.

U jednom sazivu bila je poslanica u Skupštini Crne Gore (2006–2009) i član tri skupštinska odbora.


Članica je Odbora za pravne i političke nauke CANU.
 

Najznačajnije knjige su:

- M. Kostić-Mandić, Private International Law of Montenegro, International Encyclopaedia of Laws, Kluwer Law International, 2020;
- M. Kostić-Mandić, M. Stanivuković, M. Živković, Private International Law of Montenegro, International Encyclopaedia of Laws, Kluwer Law International, 2013;
- M. Kostić-Mandić, Environmental Law of Montenegro, Jean Monnet Chair, University of Regensburg, 2011;
- M. Kostić-Mandić, Međunarodno privatno pravo, Pravni fakultet UCG, Podgorica, 2017;
- M. Kostić-Mandić, Opšta klauzula odstupanja od mjerodavnog prava – u savremenom međunarodnom privatnom pravu, Pravni fakultet UCG, Podgorica, 2012.

Detaljna biografija dostupna na: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/17174/objava/1

bottom of page