top of page

Biografija prof. dr Ivane Jelić

IMG_2264.jpg

Prof. dr Ivana Jelić je sutkinja Evropskog suda za ljudska prava, u Strazburu. Članica je Senata UPCG.

Rođena je 1975. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu, gimnaziju i pravni fakultet. S odlikom (summa cum laude) je i magistrirala, januara 2004, i doktorirala, jula 2007, iz oblasti međunarodnog javnog prava, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Prije stupanja na dužnost sutkinje, predavala je grupu predmeta iz oblasti međunarodnog javnog prava na Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, gdje joj miruje radni odnos. Na Pravnom fakultetu UCG, od 2001. godine, bila je saradnica u nastavi, docentkinja i vanredna profesorica na Međunarodnopravnoj katedri, a obavljala je dužnost prodekanice za međunarodnu saradnju (2011–2012 i 2015–2016).

Usavršavanja iz oblasti međunarodnog javnog prava i ljudskih prava obavila je na: Pravnom fakultetu Univerziteta u Bergenu (2002); Pravnom fakultetu Univerziteta Kalifornije u Berkliju (2004– 2005); Centru za ljudska prava Univerziteta Kolumbija u Njujorku (2005); Haškoj akademiji za međunarodno pravo (2006. i 2009.); Centru za humaniratno pravo i ljudska prava Univerziteta Pariz 2 – Asas (2007); UNOG-u u Ženevi (2008); Londonskoj školi ekonomije (2010. i 2011); Pravnom fakultetu Slobodnog univerziteta Berlina (2013/2014), i Pravnom fakultetu Univerziteta Sofija Antiplois, u Nici (2015).

Učestvovala je u radu nekoliko evropskih tijela u oblasti zaštite ljudskih prava. Bila je pravna ekspertkinja Savjeta Evrope (2008–2018). Bila je članica Glavnog komiteta za ljudska prava– CDDH (2008–2012), Radne grupe eksperata za pristupanje Evropske unije Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima (2010), Komiteta eksperata za unapređenje postupaka za zaštitu ljudskih prava –  DH-PR  (2008–2010), Savjetodavnog komiteta Okvirne konvencije za nacionalne manjine– ACFC (2012–2016, 2017-2018), kao i njegova potpredsjednica (2014–2016). Bila je članica Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UN Human Rights Committee) sa sjedištem u Ženevi, a obavljala je i funkciju potpredsjednice (2017–2018).

Bila je potpredsjednica UPCG (2008–2018).

Članica je Odbora za pravne nauke CANU. Bila je članica Centra mladih naučnika, pri CANU, od njegovog osnivanja 2010. godine, a u mandatu 2011–2013 i predsjednica.

Tokom akademske 2016–2017 godine, stekla je titulu istaknute gostujuće profesorice (Distinguished Visiting Professor) za oblast Međunarodnog prava ljudskih prava, na Pravnom fakultetu Slobodnog univerziteta u Berlinu.

Održala je gostujuća predavanja na univerzitetima u: Beogradu, Beču, Bergenu, Berkliju, Berlinu, Brajtonu, Čikagu, Drezdenu, Gracu, Jeni, Jerusalimu, Johanezburgu, Juvaskuli, Londonu, Ljubljani, Nici, Parizu, Rijeci, San Dijegu, Pragu, San Francisku, Sarajevu, Sarbrikenu, Sibiu, Strazburu, Tirani i Zagrebu.

Objavila je više od sto radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima, zbornicima i stručnim publikacijama. Autorka je tri, koautorka pet međunarodnih monografija i autorka djelova dvije međunarodne enciklopedije o ljudskim pravima i međunarodnom procesnom pravu.

Od 2018. godine, u mjeri u kojoj joj dozvoljavaju profesionalne obaveze sutkinje ESLJP, učestvjuje u naučnim i stručnim inicijativama, i to: u oblasti Konvencijskog prava – u organizaciji sudija ESLJP; u oblasti konstitucionalizma – pod koordinacijom univerziteta Jejl; u oblasti međunarodnog pravosuđa – u organizaciji Pravnog fakulteta Vilijam and Mery, i u oblasti međunarodnog procesnog prava – u organizaciji Maks Plank instituta za procesno pravo. Od akademske 2019–2020 predaje na magistarskim studijama Evropa Instituta Univerzitetu Sarlanda.

Radni jezici: engleski i francuski.

Udata je i ima kćerku Savu.

bottom of page