top of page

Biografija prof.dr Gordane Paović-Jeknić

gordana.jpg

Dr Gordana Paović-Jeknić je članica Upravnog odbora Udruženja pravnika Crne Gore, i redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. 

Rođena je 23. 06. 1965. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Danllovgradu sa odličnim uspijehom. Za postignuti uspijeh dobila je diplomu "Luča". Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore diplomirala je 1987. godine sa prosiječnom ocijenom 9,16. Za vrijeme studija dobila je Studentsku nagradu Univerziteta Crne Gore, nagradu "19 decembar" Skupštine Opštine Podgorica kao i nagrade za svaku godinu studija Pravnog fakulteta.

Poslijediplomske studije, finansijsko-pravni smjer upisala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1993. godine, gdje je 1996. godine stekla akademski naziv magistra pravnih nauka. Doktorat pod nazivom "Budžetska kontrola, jugoslovensko i italijansko pravo" odbranila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine.

Od 1993. godine radi na Pravnom fakultetu u Podgorici prvo kao asistent na predmetu Finansije i Finansijsko pravo. U zvanje docenta na Pravnom fakultetu izabrana je 2000. godine, a u zvanje vanrednog profesora 2005. godine. Sada je redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore na predmetima: Finansijsko pravo na osnovnim studijama, Carinsko pravo i Poresko i budžetsko pravo Evropske Unije na specijalističkim studijama na Poslovno - pravnom smjeru, kao i na predmetu Javne finansije na Fakultetu političkih nauka.

Od 2001. do 2008. godine obavljala je funkciju prvo prodekana za nastavu a zatim i prodekana za finansije na Pravnom fakultetu. Bila je prvi predsjednik Senata Državne revizorske institucije Crne Gore. Clan Savjeta za ustavna pitanja kao stručno-konsultativnog tijela Skupštine Crne Gore prilikom dinošenja Ustava nezavisne države Crne Gore i stručni konsultant Skupštine Crne Gore u postupku donošenja Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Kao član radnih grupa koje je formirala Vlada i Skupština Crne Gore uz međunarodne eksperte učestvovala je u izradi poreskih zakona i zakona u oblasti budžetskog prava i budžetske kontrole, čiji je cilj bio usaglašavanje poreskog i budžetskog prava sa pravom Evropske Unije (stručni konsultant njemačke organizacije GTZ, USAID, Westminster Foundation for Democracy Velike Britanije i dr.).

Član je Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, član Komisije za fiskalnu decentralizaciju i Komisije za unutrašnju reviziju Vlade Crne Gore, kao i član Upravnog odora Udruženja pravnika Crne Gore i dr.

Učesnik je medunarodnih konferencija, seminara i radionica iz oblasti poreskog i budžetskog prava i recezent velikog broja udžbenika i knjiga iz oblasti Finansijskog prava i Poreskog i budžetskog prava Evropske Unije.

Autor je preko pedeset članaka objavljenih u uglednim časopisima. Koautor je udžbenika Finansije i finansijsko pravo i autor dvije monografije: Budžetska kontrola( 2000. god.) i Budžetsko pravo (2007. god.).

bottom of page