top of page

Biografija Desanke Lopičić

desanka.jpg

Desanka Lopičić je članica Upravnog odbora Udruženja pravnika Crne Gore. 

 

Rođena je 1961. godine u Danilovgradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Podgorici 1983. godine.

Radni odnos, u Ministarstvu unutrašnjih poslova zasnovala je 1984. godine, odakle je upućena na praksu u Opštinski sud i Opštinsko tužilaštvo u Podgorici. Nakon položenog državnog ispita 1985. godine i pravosudnog ispita 1986. godine, nastavila je da radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova – Odeljenje za prekršaje i analitiku, u Podgorici na poslovima zastupanja. Sa radom u Ustavnom sudu započela je 1988. godine na poslovima stručnog saradnika, zatim savjetnika Suda i zamjenika sekretara Suda, koje poslove je obavljala do izbora za sudiju Ustavnog suda.

Za sudiju Ustavnog suda, od strane Skupštine Crne Gore izabrana je 23. juna 2005. godine, na predlog Predsjednika Crne Gore. Od 27. novembra 2006. godine obavljala je funkciju zamjenika predsjednika Ustavnog suda.

Na predlog Predsjednika Crne Gore, Skupština Crne Gore, ponovo je izabrana za sudiju Ustavnog suda. Za predsjednicu Ustavnog suda izabrana je 15. januara 2014. godine.

Učestvovala je na mnogim domaćim i međunarodnim konferencijama i okruglim stolovima na kojima je imala izlaganja iz oblasti ustavnog sudstva. Bila je član i sekretar redakcije časopisa “Pravni zbornik”. Autor je više stručnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima.

bottom of page