top of page

Biografija Ane Stanković-Mugoše

IMG_3126.jpg

Ana Stanković-Mugoša je članica Upravnog odbora Udruženja pravnika Crne Gore. 

 

Rođena 09.02.1970. godine u Kotoru, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Pravni fakultet u Podgorici završila 1992. godine, i iste godine otpočela svoje prve pravniče korake kao advokatski pripravnik da bi već 1994. godine položila pravosudni ispit  i odmah osnovala svoju samostalnu advokatsku kancelariju kao tada najmlađi advokat u Jugoslaviji. Skoro 30 godina rada u advokaturi imalo je za cilj ulogu advokata u zaštiti osnovnih ljudskih prava i sloboda kroz zastupanje u postupcima iz oblasti građanskih, porodičnih, krivičnih, privrednih, upravnih, ustavnih, izvršnih i autorskih prava i prava intelektualne svojine. U Advokatskoj komori Crne Gore obavljala funkciju disciplinskog sudije i disciplinskog tužioca.

Svoje usavršavanje je nastavila 2003. godine na Fakultetu za poslovno pravo u Beogradu gdje je specijalizirala javno bilježništvo – notarijat.

Boravila na stručnom usavršavanju:

 • U Berlinu 2003. godine u organizaciji GTZ-a

 • U Oxfordu 2004. godine u organizaciji SE iz oblasti slobode izražavanja
   

Bila član radne grupe za izradu:

 • Zakona o slobodnom pristupu informacijama

 • Zakona o alternativnom rješavanju sporova
   

Objavila radove na Kopaoničkoj školi prirodnog prava i Zborniku Udruženja pravnika:

 • Istorijat notarske kancelarije i uloga notara u Kotoru i drugim primorskim gradovima

 • Ustanova notara prema nacrtu zakona o notarima Crne Gore

 • Definisanje i dekriminalizacija klevete

 • Implementacija pristupa pravosuđu Arhuške konvencije u Crnoj Gori

 • Postupak medijacije kao jedan od način aalternativnog rješavanja sporova u Crnoj Gori
   

Od 2000-2015 godine bila aktivni saradnik Crnogorskog helsinškog komiteta za ljudska prava, na polu slobode izražavanja, prava na privatnost, dekriminalizacije klevete, prava na pravično suđenje i sl.

 

Sada je:

 • Član upravnog odbora Udruženja pravnika

 • Član upravnog odbora Centra za alternativno rješavanj sporova

 • Predsjednik Udruženja Medijatora Crne Gore

 • Trener za medijatore

 • Član Savjeta za podsticanje i unapređenje primjene alternativnih načina rješvanja sporova

 • Jedan od osnivača Balkanske asocijacije za mirno rješavanje sporova

 

Udata je i ima dva sina.

bottom of page