top of page

Ius est ars boni et aequi – Pravo je vještina dobrog i pravičnog

AKTUELNOSTI

Ovdje možete saznati više o predstojećim događajima koji se organizuju u okviru Udruženja pravnika Crne Gore ili o nekoj važnoj društvenoj temi kojom se Udruženje bavilo. Većina organizovanih događaja otvorena je za stručnu i laičku javnost.

ISTORIJAT

Udruženje pravnika Crne Gore, najstarija je nacionalna asocijacija crnogorskih pravnika, osnovana 1933. godine, kada je u Podgorici objavljen i prvi broj „Pravnog zbornika“, časopisa za pravnu teoriju i praksu, koji u kontinuitetu izlazi i danas.

U sadašnjem djelovanju Udruženja pravnika dva su dominantna pravca. Prvi, da „Pravni zbornik“ ostane, kako je to zapisao dr Čedomir Bogićević, „svjedok trajanja crnogorske pravne misli“ i „riznica crnogorske baštine“, i drugi – da, kao zajednica slobodnih pojedinaca, u okvirima svog profesionalnog određenja, ostvarimo misao koju je izrekao akademik Mijat Šuković: „Pravo mora imati ne samo političko-socijalnu, već i etičko–vrijednosnu dimenziju”.

Društva koja imaju višak regula, a manjak pravde nijesu društva koja imaju visoko etičku i vrijednosnu dimenziju, a pripadnici pravničke zajednice imaju, po tom pitanju, posebnu odgovornost.

DJELATNOST

Osnovnu djelatnost Udruženja pravnika Crne Gore čine pravna istraživanja, sa misijom da se kritički analiziraju i javnosti predstave pravna rješenja i preporuke za unapređenje važećeg pravnog i institucionalnog okvira, kao i da se podstakne javna i stručna debata u Crnoj Gori. 

PRAVNI ZBORNIK

Objavljivanjem zbornika nastavlja se misija svjedoka trajanja crnogorske pravne misli i riznice crnogorske pravne baštine, koji je počeo još 1. jula 1933. godine. U najstarijem crnogorskom pravnom časopisu do sada je, za 86 godina izlaženja, radove objavilo više od 500 autora sa temama iz oblasti prava, sociologije i srodnih pravnh disciplina.

 

IUS FORUM

Ius forum se organizuje sa namjerom da se osnaži društveni dijalog i vrati kultura javne riječi. On se odvija u formi otvorenih sesija i nema iluziju da može da promijeni postojeće stanje, ali ima moć da sve nas, koji se sa tim stanjem ne mirimo, okupi i sačuva ono što se zove higijena duha i akademska odgovornost prema temama od javnog interesa.

 

49638932267_ec64ffaecb_c.jpg

Rukovodstvo UPCG

Udruženje pravnika Crne Gore je reprezent svih pravnika koji imaju zajednički cilj da jačaju pravni sistem i poredak Crne Gore.  Rukovodstvo Udruženja čine najeminentniji pravni stručnjaci u Crnoj Gori, koji dolaze iz reda profesora, sudija, advokata, notara i drugih pravnih profesija. 

bottom of page