top of page

Biografija dr Vesne Simović-Zvicer

vesna zvicer.jpg

Dr Vesna Simović-Zvicer je članica Upravnog odbora Udruženja pravnika Crne Gore. 

Rođena je 02.05.1977. godine u Šavniku. Osnovnu i srednju školu završila je u Nikšiću. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, 2000-e godine. Magistriralaje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2004. godine, a doktorirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na temu: ”Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje lica sa invaliditetom”, 10.12.2010. godine.

 

Docent je na Univerzitetu Crne Gore (Pravni fakultet i Fakultet političkih nauka), na predmetima: Radno pravo, Evropsko radno pravo i Socijalna zaštita.

 

Ostale aktivnosti:

  • Od juna 2014. godine je član Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, a u decembru 2019. godine je izabrana za predsjednicu Sudskog savjeta.

  • Od 2012. godine je član Socijalnog savjeta Crne Gore.

  • Od oktobra 2010. godine se nalazi na listi arbitra i miritelja u Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova.

  • Od juna 2018. godine je angažovana kao nacionalni ekspert pri Evropskoj mreži za rodnu ravnopravnost.

  • Od 2016. godine angažovana je kao nacionalni ekspert pri Evropskom centru za ekspertizu.

  • Od 2014. godine član je istraživačkog tima pri Evropskoj mreži za radno pravo.

  • Angažovana je kao nacionalni ekspert u više projekata koje realizuje Međunarodna organizacija rada, a bila je nagažovana i na projektima UNICEF-a i UNDP-a u Crnoj Gori.

  • Bila je koordinatorka Radne grupe za izradu novog Zakona o radu.

bottom of page