top of page

Udruženje pravnika: Prijedlog u vrlo vjerovatnoj koliziji sa odredbom člana 67 Ustava


Udruženja pravnika Crne Gore pozvalo je skupštinski odbor za ustavna pitanja (Ustavni odbor) da sa posebnom pažnjom razmotri Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje u svijetlu činjenice da isti, u formi u kojoj je predložen je u potencijalnoj i vrlo vjerovatnoj koliziji sa odredbom člana 67 stav 1 Ustava Crne Gore.


"Za slučaj neustavnosti ovog zakonskog teksta, odnosno njegovih odrebi nastale bi nesagledive posljedice za građane Crne Gore usljed jednostranog ukidanja zdrastvenog osiguranja i stoga očekujemo da nadležni odbor sa posebnom pažnjom ramotri činjenicu da ustavna norma eksplicito sadrži odredbu da je “socijalno osiguranje zaposlenih obavezno”, dakle, ne može se ukinuti", poručuju u Udruženju pravnika.


Promjena režima i novi oblik uređenja ove oblasti, stoga, pored svojih fiskalnih efekata i posljedica na budžet Crne Gore ima i značajne implikacije na pravilnu primjenu Ustava Crne Gore, tako da ga i sa ove strane treba pažljivo i temeljno sagledati, što je u ovom trenutku i u fazi prijedloga zakona, primarna nadležnost Ustavnog odbora Skupštine Crne Gore, ističe Udruženje pravnika Crne Gore.

Comments


bottom of page