top of page

Stečajne upravnike bira algoritam, a ne veza

Prihvaćen predlog Udruženja pravnika da se u nacrt zakona o stečaju uvede novi način izbora stečajnih upravnika.


Sada stečajne sudije same biraju upravnike bez jasnih kriterijuma (ilustracija), Foto: Pixabay.com


Stečajne sudije u Crnoj Gori ubuduće bi mogle biti birane po sistemu algoritma, odnosno slučajnim izborom, jer je radna grupa koja priprema nacrt novog zakona prihvatila taj predlog Udruženja pravnika Crne Gore.


Sada stečajne sudije same biraju upravnike bez jasnih obrazloženja i kriterijuma, zbog čega su postojale sumnje, ali i optužbe iz Komore stečajnih upravnika o postojanju male grupe privilegovanih stečajnih upravnika koji preko prijateljskih i kumovskih veza dobijaju najvrednije stečajne postupke.


Prema ranije objavljenim podacima u Crnoj Gori postoje 224 licencirana stečajna upravnika, a svega 20 privilegovanih dobijalo je polovinu postupaka. Tako je bilo slučajeva da jedan stečajni upravnik godišnje dobije i do 30 stečajnih postupaka, a mnogi nijesu dobili nijedan. Vrijedni stečajni postupci dijeljeni su u grupi od pet stečajnih upravnika.


Ustavni sud je prije dvije godine ukinuo jedan stav u Zakonu o stečaju, kojim su regulisani uslovi za imenovanje stečajnih upravnika. Sporni član nije propisao na koji način će stečajni sudija cijeniti “potrebnu stručnost i poslovno iskustvo potrebno za vođenje stečajnog postupka” prilikom imenovanja pravnika. Ustavni sud je utvrdio da je zakonodavac osporenom odredbom povrijedio ustavne principe o vladavini prava i načelu legitimiteta.


Predsjednik Udruženja pravnika (UPCG) i profesor kompanijskog prava dr Branislav Radulović, kazao je “Vijestima” da se njihovo udruženje učešćem u radu Savjeta za konkurentnost i u radnoj grupi za izmjenu i dopunu Zakona o stečaju založilo, što je i prihvaćeno u nacrtu Zakona, da se promijeni dosadašnji režim izbora stečajnih upravnika.


”Sada bi trebalo da se oni biraju po sistemu algoritma, to jeste slučajnim izborom slično sadašnjem izboru sudija. Ovo rješenje bi trebalo bitno da pomogne da se obezbijedi veća objektivnost i pravičnost u postupku izbora stečajnih sudija, tim prije što već duže vrijeme postoji u javnosti prigovor da je taj postupak u dosadašnjoj primjeni bio sporan. Dodatno, Zakon bi trebalo da sadrži i mogućnost stečajnom sudiji da za složenije postupke zatraži stečajnog upravnika s dodatnim kompetencijama ili iskustvom čime se obezbjeđuje da u kompleksinijim predmetima stečaj vode kvalifikovaniji stečajni upravnici. I u ovom slučaju bi se primjenjivao sistem slučajnog odabira, po pripremljenom algoritmu, odnosno softverskom rješenju”, kazao je Radulović.


Naveo je da se ovim principom postepeno pravi put ka uvođenju A i B liste stečajnih upravnika koje postoje u zemljama regiona i koja bi u perspektivi trebalo da se uvede i u Crnu Goru.


”Druga važna stvar je uvođenje licence čime će se poboljšati kvalitet i kompetencije samih stečajnih upravnika, s tim da bi za sada licenciranje vršilo nadležno ministarstvo, a u perspektivi najmjera je Udruženja da se to prenese na Komoru stečajnih upravnika koja bi u međuvremenu razvila svoje unutrašnje kapacitete da vrši obuke i stručno usavršavanje stečajnih upravnika. Novim rješenjem u zakonu uvodi i registar stečajne mase, što je dodatna zaštita stečajnih povjerilaca, a na prijedlog Udruženja pravnika biće utvrđeno da se vodi u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS)”, naveo je Radulović.


Da bi ova rješenja zaživjela, potrebno je da nacrt novog zakona usvoji Vlada koja ga kao predlog šalje Skupštini. Takođe, ostaje pitanje da se utvrdi da li će postojati prelazni period i koliko će on trajati.


Radnici u stečaju će dobiti svoja prava kroz poseban ugovor o radu


Radulović navodi da je posebno važno što je u okviru Savjeta za konkurentnost i nadležnog ministarstva, a na prijedlog Udruženja pravnika, prihvaćeno da se kroz izmjene i dopune zakona o radu predvidi poseban ugovor o radu za zaposlena, odnosno angažovana licu u privrednim društvima u kojima je uveden stečaj u cilju zaštite njihovih prava.


”Na ovaj način će se eliminisati loša praksa i slučajevi ‘eksploatacije’ zaposlenih u vrijeme trajanja stečajnih postupaka koji više godina nijesu imali pravo čak ni na godišnji odmor i neka druga radna prava, koja im po osnovu zakona pripadaju”, kazao je Radulović.


Comments


bottom of page