top of page

Stanković-Mugoša: Šteta najveća za najranjivije kategorije

Već 15 dana je na snazi obustava našeg rada i odlažu se sva suđenja, a tužilaštva koriste alternativne metode i mjere obezbjeđenja osumnjičenih lica, kojima mogu oduzeti putne isprave i odrediti mjeru da budu u kućnim uslovima uz policijsko obezbjeđenje - kaže za Pobjedu advokatica Ana Stanković-Mugoša.


Izvor: Pobjeda


Članica Upravnog odbora Udruženja pravnika Crne Gore, advokatica Ana Stanković-Mugoša, od današnjeg sastanka advokata sa predstavnicima Ministarstva finansija i socijalnog staranja očekuje da resor učini napor u ispunjenju opravdanih zahtjeva advokata i deblokira crnogorsko pravosuđe.


Obustava pružanja pravne pomoći je na snazi već drugu nedjelju, a u ponedjeljak su predstavnici Advokatske komore imali sastanak sa potpredsjednikom Vlade Dritanom Abazovićem i članom njegovog kabineta Filipom Adžićem, kako bi razgovarali o tom važnom pitanju.


Mugoša je u izjavi za Pobjedu podsjetila da je Upravni odbor Advokatske komore Crne Gore 20. maja donio odluku, na osnovu koje advokati ne pristupaju na ročišta pred sudovima, tužilaštvima, organima uprave, policijom, notarima, javnim izvršiteljima u svim postupcima, i pred svim instancama.


- U skladu sa tim je izdato i uputstvo da advokati neće ulaziti ni boraviti u prostorijama navedenih organa. Ovakva odluka Advokatske komore je iznuđena od Ministarstva finansija koje nije ozbiljno shvatilo problem na koji se ukazuje i štetne posljedice koje bi, u slučaju primjene zakona o fiskalizaciji na advokate, imali građani i to prevashodno materijalno ugrožene kategorije - navodi Stankovć-Mugoša.


Na pitanje kako pomoći prije svega maloljetnicima koji se nađu u situaciji da im treba pravna pomoć, te da se hitno mora postupati, jer oni pripadaju ranjivoj kategoriji koja se mora zaštititi, ona navodi da je marginalizacija advokature dovela do toga da to utiče i na najranjivije građane.


- Kako se obustava rada odnosi i na pružanje pravne pomoći u krivičnim postupcima i postupcima prema maloljetnicima, advokati žele ukazati na svoj značaj u pravnom sistemu. Nažalost do sada je advokatura marginalizovana do te mjere da se sada ide i na štetu građana, i to onih najranjivijih. Već 15 dana je na snazi obustava našeg rada i odlažu se sva suđenja. Tužilaštva koriste alternativne metode i mjere obezbjeđenja osumnjičenih lica, kojima mogu oduzeti putne isprave i odrediti mjeru da budu u kućnim uslovima uz policijsko obezbjeđenje - ističe ona.


Problem blokade crnogorskog pravosuđa obustavom rada advokata, poručuje Stanković-Mugoša, mora se što prije prevazići dijalogom i racionalnim sagledavanjem specifičnosti advokatske djelatnosti, kao i interesa građana - da im se omogući da advokatima pravnu pomoć plate kada se završi postupak.


- Advokate treba oporezovati u trenutku naplate, a ne u trenutku pružanja pravne pomoći koju im stranka u tom trenutku niti može, niti ima odakle platiti. Najjasniji primjer toga je zaposleni koji je ostao bez radnog odnosa i kome je ugrožena egzistencija, kako lična tako i porodična. Takvim ljudima smo izlazili u susret da ih zastupamo bez naknade do kraja postupka, a da na samom kraju plate usluge. Sada, prema stavu Ministarstva finasija biće dovedeni u situaciju da neće moći ostvariti svoja prava pred sudom - ističe Stanković-Mugoša.


Ona kaže da se ni na koji način ne može govoriti o izbjegavanju poreza od strane advokata, te da oko 80 odsto njih uredno plaća porez, kao i da ne treba da trpe zbog onih 20 odsto koji nijesu uredne platiše.


- Pri čemu su advokati, u odnosu na druge profesije, lica koja izmiruju svoje obaveze prema Poreskoj upravi, tako da nema osnova za stigmatizaciju advokata kao profesije koja izbjegava i ne plaća porez - navodi ona.


Stanković-Mugoša ističe da kada bi se zakon o elektronskoj fiskalizaciji primijenio na advokate u tom slučaju bi stranka, pa i ona koja je ostala bez posla, ili joj treba novac za liječenje od posljedica iz nezgode, morala odmah da plati za svaku radnju advokatu jer advokat bez obzira da li mu je stranka platila mora da plati porez.


- Advokatima se ne bi isplatilo da plaćaju porez za izvršenu pravnu pomoć, a da im stranka nije platila za tu radnju. To bi za posljedicu imalo da bi one stranke koje su lošeg imovnog stanja ostale bez mogućnosti da plate advokata po svakoj pravnoj radnji. Na taj način bi im se onemogućilo da vode sudske postupke, koji bi postali dostupni samo materijalno obezbijeđenim strankama. Takva diskriminacija se ne smije dozvoliti. Pravo na pristup Sudu mora svima biti dostupno - kategorična je Stanković-Mugoša.

Čak i postupanja za državu je nemoguće fiskalizovati

Bjelopoljski advokat Obrad Pavićević saglasan je sa ocjenom da će najviše ispaštati lošije situirani građani Crne Gore koje su advokati često zastupali u postupcima naknade štete, ostvarivanja prava iz radnog odnosa ili u stečajnim postupcima, ugovarajući sa klijentima da se naplate kada se uspije u sporu i izvrši naplata, a da klijenti ne duguju u slučaju da se spor izgubi i ništa ne naplati.

Comments


bottom of page