top of page

Predlagači zakona da promijene praksu eliminacije javnih raspravaUdruženje pravnika Crne Gore izražava žaljenje da kod niza sistemskih zakona i zakonodavnih inicijativa, od strane predlagača, nijesu organizovane javne rasprave, koje bi pored aktivnih političkih sudionika zakonodavnog procesa uključile i strukovne organizacije, akademsku zajednicu, NVO i druge činioce civilnog društva.


Cijenimo da to vidno umanjuje kredibilitet predlagača i obećanog društvenog dijaloga i potrebe za otvorenošću društva i društvenih procesa, koji bi trebalo primarno da dovedu do zakonskih rješenja koja unapređuju vladavinu prava i poboljšavaju poziciju Crne Gore u pregovaračkom procesu sa EU u poglavljima 23 i 24. Pritom, izbjegavanje da se kod predlaganja novih zakonskih rješenja obezbjede ekspertize Evropske komisije i Venecijanske komisije (Komisije za demokratiju kroz pravo) Savjeta Evrope dodatno umanjuje mogućnost da se na ponuđena rješenja dobije nezavisno stručno-pravno mišljenje.


Istovremeno izražavamo žaljenje da je i kod konstituisanja novog Savjeta za vladavinu prava došlo do umanjenja broja članova ovog tijela i eliminacije NVO i strukovnih organizacija.


Stoga Udruženje pravnika Crne Gore, kao najstarija strukovna organizacija, poziva ovlašćene predlagače zakona da promijene praksu eliminacije javnih rasprava i omoguće široj stručnoj i zainteresovanoj javnosti, akademskoj zajednici i NVO da participiraju u zakonodavnoj aktivnosti, sa stanovišta obezbjeđenja javnog interesa i ukupne demokratizacije crnogorskog društva.Sekretarijat za informisanje UPCG


Comments


bottom of page