top of page

Saopštenje povodom prezentacije web sajta Udruženja pravnika Crne GoreUdruženje pravnika Crne Gore u petak, 5. februara organizovalo je javnu prezentaciju web sajta Udruženja sa ciljem bolje promocije i prezentacije aktivnosti najstarije asocijacije crnogorskih pravnika.


Web sajt Udruženja pravnika je osmišljen kao moderna i interaktivna platforma koja služi kako za informisanje stručne javnosti tako i svih građana zainteresovanih za aktivnosti Udruženja, pravni sistem, ustavnost i zakonitost, tako i za razvijanje i unapređivanje pravne svijesti, etike, kulture i struke.


Centralno mjesto na sajtu zauzima rubrika ,,Pravni zbornik”, u okviru koje će se naći sva izdanja časopisa ,,Pravni zbornik” koji je počeo da se objavljuje još 1. jula 1933. godine. Za više od osam decenija izdavanja časopisa, svoje radove je objavilo preko 530 domaćih i stranih istaknutih pravnika sa više od 1.400 članaka, priloga i drugih autorskih radova. Cjelovit uvid u stvaralaštvo časopisa ,,Pravni zbornik” u digitalnom obliku pomoći će generacijama crnogorskih pravnika i građana da bolje razumiju biće i suštinu pravne misli, i da kritički analiziraju ne samo kakvo pravo jeste, nego i kakvo bi ono trebalo da bude.


Sajt, takođe, sadrži detaljnije informacije o prošlim i predstojećim IUS forumima i okruglim stolovima koje organizuje Udruženje pravnika, sa namjerom da se osnaži društveni dijalog i vrati kultura javne riječi.


Na sajtu se u okviru rubrike ,,Aktuelnosti” redovno objavljuju pravni stavovi i mišljenja članova Udruženja pravnika o različitim društvenim temama, sa ciljem da se kritički analiziraju i javnosti predstave pravna rješenja i preporuke za unapređenje važećeg pravnog i institucionalnog okvira, kao i da se podstakne javna i stručna debata u Crnoj Gori.


Sajt je povezan sa društvenim mrežama fejsbuk (Facebook) i tviter (Twiter), što će doprinijeti višesmjernoj komunikaciji, razmjeni stručnih informacija i samim tim razviti kvalitetnu debatu u javnosti.


Proces izrade sajta je sproveden u saradnji sa Komitetom mladih pravnika Crne Gore.

Adresa sajta je www.upcg.me.


Podgorica 05.02.2021. godine

Sekretarijat

Udruženja pravnika Crne Gore

Comments


bottom of page