top of page

Razmotrili više zakona koji definišu poslovni ambijent

Predstavnici Sekretarijata Savjeta za konkurentnost (SCC) i Udruženja pravnika razmotrili su na sastanku više pravnih akata koji definišu poslovni ambijent i konkurentnost Crne Gore.

Izvor: Portal analitika


Šefica SCC-a, Marija Šuković i predsjednik Udruženja pravnika, Branislav Radulović, iskazali su obostranu zahvalnost na otvorenosti za diskusiju i spremnosti za konsultacije o propisima koji definišu poslovni ambijent i konkurentnost zemlje.


Pitanje izmjena i dopuna Zakona o privrednim društvima je u januaru ove godine otvoreno na Savjetu, gdje su se članovi upoznali sa dokumentom Stavovi privrednih udruženja o potrebi za izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.


„Dokument predstavlja ključne smjernice donosiocima odluka za rad na najavljenim izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, pa je osvrt Udruženja pravnika na konkretne predloge od posebne važnosti“, navodi se u zajedničkom saopštenju SCC i Udruženja pravnika.


U okviru diskusije po tom pitanju, posebno je ukazano na važnost uređivanja položaja Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS), kao i na podnormiranost Zakona u dijelu odredbi koje se odnose na proces registracije privrednih subjekata.


„Kako je konstatovano, Zakon o stečaju predstavlja jedan od najznačajnijih propisa za privredu, a njegove izmjene i dopune, koje su stupile na snagu u januaru ove godine, rezultat su i intenzivne saradnje Udruženja pravnika i SCC“, dodaje se u saopštenju.

Udruženje pravnika bilo je aktivan član radne grupe i doprinijelo kreiranju kvalitetnijih zakonskih rješenja.


U ovom trenutku, kako je ocijenjeno, fokus treba staviti na obezbjeđivanju preduslova za nesmetanu implementaciju inoviranih zakonskih rješenja, a to se prije svega ogleda u usvajanju svih podzakonskih akata i procedura koje su u resoru više institucija.


Stav učesnika sastanka je da posebno radno tijelo treba da isprati ovaj proces do kraja, odnosno da u roku bude usvojeno sve što je Zakonom predviđeno.


Kod izmjena i dopuna Zakona o radu, je, između ostalog, potrebno posebno i jasno definisati radni odnos osoba angažovanih u privrednim društvima koja su u stečaju. „U cilju zaštite prava iz radnog odnosa ovih osoba, adekvatno rješenje bi bilo da se propiše posebna vrsta ugovora. Udruženje je predložilo da se za člana radne grupe imenuje profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore i članica Upravnog odbora Udruženja pravnika, Vesna Simović-Zvicer“, dodaje se u saopštenju.


Na sastanku je najavljeno i intenziviranje saradnje koja se odnosi na Zakon o reviziji, ali i na temu rodno odgovornog budžetiranja, koje se ističe kao posebno važan alat u cilju postizanja rodne ravnopravnosti i ekonomskog osnaživanja žena.


Comments


bottom of page