top of page

Promocija časopisa “Pravni zbornik”: 85 godina od prvog broja

Na promociji su govorili predsjednik Senata Udruženja pravnika dr Radomir Prelević, autor i predsjednik Udruženja pravnika dr Mladen Vukčević, glavni i odgovorni urednik „Pravnog zbornika“ dr Branislav Radulović, sekretar redakcije časopisa dr Nikola Dožić, kao i sekretarka za kulturu i sport mr Nela Savković – Vukčević.

Fotografija: PG Biro

Promocija monografije „Ustavne teme na stranicama Pravnog zbornika (1933. – 2017.)“ i novog broja časopisa “Pravni zbornik” autora dr Mladena Vukčevića, održana je danas u multimedijalnoj sali zgrade Parlamenta Glavnoga grada.


„Pravna kultura prikazana na stranicama časopisa i monografije dr Mladena Vukčevića podstiče nas da uočavamo svoje posebnosti i srodnosti sa najznačajnijim kodeksima od antike do danas, da njegujemo bogatsvo crnogorskog jezika kojim su obuhvaćeni svi aspekte života, da ne zaboravimo kako pričati o pravu znači govoriti o pravednim ljudima”, istakla je sekretarka za kulturu i sport Nela Savković Vukčević na promociji.


Promocija je održana u sklopu obilježavanja 85 godina izlaženja časopisa “Pravni zbornik”, u organizaciji Udruženja pravnika Crne Gore i Sekretarijata za kulturu i sport Glavnoga grada Podgorice.


Na promociji su govorili predsjednik Senata Udruženja pravnika dr Radomir Prelević, autor i predsjednik Udruženja pravnika dr Mladen Vukčević, glavni i odgovorni urednik „Pravnog zbornika“ dr Branislav Radulović, sekretar redakcije časopisa dr Nikola Dožić, kao i sekretarka za kulturu i sport mr Nela Savković – Vukčević.


Prvi broj časopisa “Pravni zbornik” štampan je 01. jula 1933. godine u Podgorici kao jedino pravno glasilo na području Crne Gore. Od 1937. godine, časopis postaje organ i glasilo Udruženja pravnika Crne Gore i u tom svojstvu se i danas objavljuje.

Comments


bottom of page