top of page

Prof.dr Kostić-Mandić: Nagrada je priznanje kolega za uvođenje evropskih pravila i pravnih standarda


Izvor: Univerzitet Crne Gore


Profesorica Pravnog fakulteta prof. dr Maja Kostić - Mandić dobitnik je Priznanja Univerziteta Crne Gore za posebne doprinose u razvoju naučnoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta.


Profesorica Kostić-Mandić ima više od 100 objavljenih radova, uključujući 12 monografija, udžbenika i priručnika, među kojima pet objavljenih u zemljama članicama EU, na engleskom, a radove je objavljivala i na njemačkom i ruskom jeziku, skoro uvijek kao jedini autor.


“Najveća mi je satisfakcija kada vidim svoj trag u zakonodavstvu i primjeni propisa, kao i da ono što ja tumačim i strategije koje sačinjavam predstavljaju osnovu za donosioce odluka na svim nivoima u Crnoj Gori i obavezne smjernice pravosuđu”, kazala je profesorica Kostić-Mandić.


Jedno od osnovnih obilježja njene karijere je povezivanje pravne teorije i prakse, jer pravne discipline kojima se primarno bavi – Međunarodno privatno pravo i Međunarodno pravo zaštite životne sredine su u najvećoj mjeri zasnovane na pravu Evropske unije.


“Ovu nagradu doživljavam kao priznanje kolega sa Pravnog fakulteta za moj rad usmjeren na uvođenje, prilagođavanje i tumačenje novih evropskih pravila i pravnih standarda, kao i promovisanje našeg prava i van granica Crne Gore. U 2020. objavljena je moja nova monografija u prestižnoj ediciji International Encyclopaedia of Laws, Kluwer Law International, o međunarodnom privatnom pravu Crne Gore, na preko 300 strana. Posebno sam ponosna i što je moja knjiga “Međunarodno privatno pravo” (Pravni fakultet UCG, 2017) u 2020. i zvanično postala dopunski udžbenik na više državnih pravnih fakulteta u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji“, navela je profesorica neke od dostignuća koji su joj posebno važni u ovoj godinu.


Njene pravne analize, kako dodaje, utiču i na formiranje stavova međunarodne zajednice u odnosu na Crnu Goru.


U 2020. objavila je detaljan izvještaj o diskriminaciji za potrebe Evropske komisije, kao i izvještaj o stanju u oblasti međunarodnog prava zaštite životne sredine, za Yearbook of International Environmental Law, u izdanju Oxford University Press-a; dva stručna rada posvećena problemu neadekvatnog odlučivanja o korišćenju Sinjajevine kao vojnog poligona; rad sa međunarodne konferencije o uticaju prava EU na međunarodno privatno pravo Crne Gore u domenu bračne tekovine i priručnik: Primjena međunarodnog privatnog prava u notarskoj praksi, u izdanju GIZ-a.


Dugogodišnje iskustvo u koordiniranju i rad na brojnim međunarodnim i nacionalnim projektima, (COWI i REC za potrebe Evropske komisije, OSCE, GIZ, SNV, USAID) našlo je potvrdu i u 2020. jer je, između ostalog, zajedno sa koleginicom iz Slovenije rukovodilac na bilateralnom projektu “Pravna odgovornost u vezi sa životnom sredinom–preventivne i kurativne mjere u svjetlu ekološkog i energetskog zakonodavstva”, koji je drugorangirani od 30 prijavljenih na konkurs Ministarstva nauke Crne Gore. Partnerska institucija je Pravni fakultet Univerziteta u Mariboru.


„Sa 2020. godinom sam, načelno, zaokružila rad posvećen, u prvom redu, međunarodnom privatnom pravu Crne Gore. Imala sam rijetku privilegiju da radim na donošenju zakona u ovoj oblasti (to je tek treći zakon za zadnjih skoro vijek i po). To je predstavljalo i veliku obavezu i odgovornost da se rezultati rada učine dostupnim široj domaćoj i međunarodnoj stručnoj i naučnoj javnosti i bitno je uticalo na predmet mojih istraživanja“, kazala je profesorica Mandić-Kostić.


U narednom periodu njen rad će biti usmjeren na multidisciplinaran pristup, kraće forme i koautorstvo sa kolegama iz inostranstva.


„To će doprinijeti stvaralačkoj slobodi i raznovrsnosti u izboru tema, a na osnovu važećih kriterijuma uticaće i na vidljivost UCG. U domenu nastave, namjeravam da uvođenjem rada sa živim klijentima i objavljivanjem praktikuma za studente podignem na viši nivo izvođenje praktične nastave iz mojih predmeta, koju već četiri studijske godine izvodim u saradnji sa advokatom, notarom i javnim izvršiteljem“, zaključuje profesorica Kostić-Mandić.

Comentários


bottom of page