top of page

Preminuo advokat Radomir Prelević

Osim značajnog advokatskog rada dr Radomir Prelević je bio aktivista za ljudska prava i plodan autor. Pored ostalog, bio je predsjednik Senata udruženja pravnika Crne Gore i osnivač Akcije za ljudska prava.


Izvor: Vijesti


Juče je u 74. godini preminuo ugledni crnogorski advokat dr Radomir Prelević. Magistrirao je i doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


Prije stupanja u advokaturu 1991.godine radio je u privredi i državnoj upravi. U svojstvu advokata žrtava kršenja ljudskih prava, postupao je u nekim od najznačajnijih slučajeva u Crnoj Gori.


Osim značajnog advokatskog rada dr Radomir Prelević je bio aktivista za ljudska prava i plodan autor. Pored ostalog, bio je predsjednik Senata udruženja pravnika Crne Gore i osnivač Akcije za ljudska prava.


Autor je knjiga: Istorija crnogorske advokature, Istorija jugoslovenske advokature, Na vrelima crnogorske ustavnosti, Pravo na odbranu u krivičnom postupku, Pritvor u krivičnom postupku, a objavio je i brojne istorijske i etnografske publikacije.


Od 2012. godine bio je predsjednik Fonda za razvoj Kuča, koji je okupio veliki broj privrednika, i realizovao značajne infrastruktutrne i kulturne projekte koji su preporodili Kučki kraj.


Sahranjen je danas u krugu porodice.

コメント


bottom of page