top of page

Potpisan sporazum o saradnji između ISRCG i UPCG

Sporazum su potpisali Generalni sekretar ISRCG Anastasija Boljević i Predsjednik UPCG Branislav Radulović.


(Izvor: Vijesti)


Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore (ISRCG) i Udruženje pravnika Crne Gore (UPCG) potpisali su Sporazum o saradnji, 18. oktobra 2021. godine. ISRCG i UPCG dijele zajedničke vrijednosti i ciljeve, usmjerene na profesionalno unapređenje znanja i vještina, pravnog i privrednog ambijenta i profesionalne saradnje među strukovnim udruženjima. Strane potpisnice smatraju da postoji veliki potencijal sa međusobnu saradnju, sa ciljem zajedničkog iniciranja izmjena i dopuna zakonskih rešenja koja regulišu računovodstvenu profesiju i privrednu djelatnost.


Shodno Sporazumu, oblasti saradnje između dvije organizacije će se koncentrisati na sprovođenje zajedničkih aktivnosti a kroz zajedničke konsultacije nastojati da identifikuju prioritete saradnje, kao i konkretne aktivnosti koje su usmjerene na ostvarivanje ciljeva saradnje.


U skladu sa odredbama Sporazuma, ISRCG i UPCG će se, između ostalog, koncentrisati na sprovođenje sljedećih aktivnosti: Pomoć eksperata iz UPCG u koncipiranju zakonskih rješenja i podzakonskih akata od značaja za računovodstvenu i revizorsku struku i srodne oblasti, pomoć u tumačenju nacionalnih propisa od strane eksperata UPCG, za potrebe članova ISRCG kao i administrativno/logistička podrška administracije ISRCG za aktivnosti koje sprovodi UPCG.


Sporazum su potpisali Generalni sekretar ISRCG, Anastasija Boljević i Predsjednik UPCG, Prof. dr Branislav Radulović.

コメント


bottom of page