top of page

Pomirenje profesionalnih i porodičnih obaveza prema novom Zakonu o radu


Autorica: dr Vesna Simović-Zvicer, profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore i članica Upravnog odbora Udruženja pravnika


U radu su analizirana pozitivno-pravna rješenja koja imaju za cilj uspostavljanje ravnoteže između profesionalnih i porodičnih obaveza. Pored zaštite žena u toku trudnoće, analiziraju se i zakonska rješenja koja se odnose na porodiljsko i roditeljsko odsustvo, kao i rješenja kojima se uređuje pravo na usvojiteljsko i hraniteljsko odsustvo. U kontekstu pomirenja profesionalnih i porodičnih obaveza akcenat je stavljen na usklađenost rješenja sa standardima EU, a posebno sa Direktivom 2010/18 – o roditeljskom odsustvu.


Commenti


bottom of page