top of page

Nastaviti sa izgradnjom rezultata u oblasti borbe protiv korupcije


Foto: Udruženje pravnika


Podgorica, (MINA) – Za Crnu Goru je posebno značajno da ne nazaduje u odnosu na ranija dostignuća u reformi pravosuđa i da nastavi sa izgradnjom rezultata, posebno u oblasti borbe protiv korupcije, kazala je šefica Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Oana Kristina Popa.


Popa je u odgovoru predsjedniku Udruženju pravnika Branislavu Raduloviću na njihovu Izjavu o stanju u oblasti vladavine prava u postizbornom kontekstu, kazala da ona prenosi važne poruke o trenutnom stanju na tom polju u Crnoj Gori.


“Delegacija EU cijeni napore Udruženja pravnika u isticanju važnosti nastavka rada na implementaciji Akcionih planova za Poglavlje 23 i 24 i drugih strateških dokumenata u oblasti vladavine prava”, navela je Popa.


Prema njenim riječima, EU poklanja veliku pažnju vladavini prava i valjanom funkcionisanju sudstva, posebno u zemljama kao što je Crna Gora, koja je u procesu vođenja pregovora o pristupanju.


“Za Crnu Goru je posebno značajno da ne nazaduje u odnosu na ranija dostignuća u reformi pravosuđa i da nastavi sa daljom izgradnjom rezultata, posebno u oblasti borbe protiv korupcije, osiguravajući pritom istinsku nezavisnost svih ključnih institucija”,istakla je Popa.


Ona je kazala da će naredni Godišnji izvještaj Evropske komisije (EK) o Crnoj Gori, za koji se očekuje da će se objaviti sljedeće sedmice, sadržati detaljnu ocjenu stanja u toj oblasti koja je ključna i od značaja na EU agendi.


“Unaprijed se radujem nastavku saradnje sa vašim Udruženjem pravnika na polju jačanja vladavine prava u Crnoj Gori”, poručila je Popa.


Upravni odbor Udruženja, na sjednici održanoj 16. septembra, usvojio je Izjavu o stanju u oblasti vladavine prava u postizbornom kontekstu.


“Udruženje pravnika smatra potrebnim da svi akteri, bez obzira da li dolaze iz sfere političkog života, pravosuđa ili civilnog društva, prepoznaju dio svoje odgovornosti i tako eliminišu “slabe tačke” sistema, kako bi se proces evropskih integracija pomjerio iz stanja mirovanja i održala aktivna šansa crnogorskog društva da, u dogledno vrijeme, postane dio EU”, navodi se u Izjavi.


Iz Udruženja su kazali da cijene važnim da Crna Gora, a posebno novi saziv parlamenta, uvaži preporuke iz radnog dokumenta EK o stanju u oblasti vladavine prava (“non pejper”) i ispuni jasno identifikovane zadatke iz pregovaračkog procesa sadržane u poglavlju 23.


“Da bi ovi ciljevi bili ispunjeni, u prvom redu se moraju konsolidovati institucije u kojima traju v.d. stanja i povratiti povjerenje u pravosudni system”, navodi se u Izjavi.


Za to je, kako su kazali iz Udruženja, neophodno da se u Skupštini Crne Gore ostvari kvalitetan međustranački dijalog i postigne dvotrećinska odnosno tropetinska većina za izbor sudija Ustavnog suda, Vrhovnog državnog tužioca i četiri ugledna pravnika u Sudski savjet.


Udruženje je Izjavu, osim Popi, dostavilo Skupštini Crne Gore i ambasadorki Sjedinjenih Američkih Država Džudi Rajzing Rajnke.

コメント


bottom of page