top of page

Moralne osobe od integriteta osnova su nezavisnog pravosuđa

PORUKA SA TRIBINE UNIVERZITETA CRNE GORE - PRAVNI STANDARD - UGLEDNI PRAVNIK

(Izvor: CDM)


Ko se može smatrati uglednim pravnikom, da li se može govoriti o pravnom standardu, odnosno primjeni evropskih standarda u ovoj oblasti, pitanja su na koja su nastojali da odgovore današnji učesnici tribine Univerziteta Crne Gore „Pravni standard – ugledni pravnik”, održanoj u Rektoratu UCG.


Ovo pitanje je važno, kako je u uvodnom dijelu tribine i ukazala moderatorka i redovna profesorica Pravnog fakulteta Maja Kostić-Mandić, jer upravo iz redova uglednih pravnika biraju se članovi Sudskog i Tužilačkog savjeta, čiji rad je neodvojivo povezan sa obezbjeđenjem nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa.


Profesor Pravnog fakulteta UCG prof. dr Nebojša Vučinić smatra da ličnost najviših stručnih i najviših moralnih vrijednosti, te nezavisna – ličnost od integriteta, čini priznatog pravnog eksperta. Pitanje je, smatra profesor, da li to u našim društvenim okolnostima može sprovesti jer izbor članova Sudskog i Tužilačkog savjeta zavisi od odnosa snaga u Skupštini, a tu, na žalost, „prevladavju politički, a ne moralni i stručni kriterijumi“.


„Smatram da ima ljudi koji ispunjavaju ove uslove, a da li će ti ljudi biti izabrani to je drugo pitanje“, kazao je profesor Vučinić i iskazao nadu da će nosioci odluka imati u vidu viši opšti interes.


On je dodao da je prva postavka vladavine prava jednakost svih pred zakonom. Koliko je to moguće u maloj zajednici kakva je crnogorska, još jedno je pitanje koje je otvorio profesor Vučinić ali i iskazao optimizam da je ipak moguće, pa i u društvu u kojem postoje tako bliske veze i u kojem svako svakog poznaje.


Profesor Vučinić smatra da je važno da u Apelacionom, Vrhovnom i Ustavnom sudu obavezno bude jedan broj sudija koji nijesu iz sudstva i pravosuđa već iz širokog dijapazona pravne struke, radi onog koncepta korporativnog klijentelizma – da se ne bi profesija zatvarala u sebe. Na takav sud, smatra on, teško je uticati.


„Naša pravna misao mora biti oblikovana pravnim standardima kakvi se donose u Strazburu. Ako nije onda nismo ispunili osnovni princiip vladavine prava, a to je meritorno suđenje i tumačenje prava kakvo se očekuje od nas“, smatra zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić.


Ona smatra da crnogorsko društvo zaslužuje mnogo više u odnosu na ono što je do sada imalo.


„Zaslužujemo da se na osnovu znanja, stručnosti i sposobnosti, biraju ljudi i svima će biti bolje“, poručuje ona. Takođe ističe da se nezavisnost pretpostavlja i nosi u ličnosti, te da na nezavisnost, ukoliko se izabere kredibilna osoba, ne može uticati ni partija koja je imenovala.


Advokat Vladan S. Bojić kazao je da je pesimističan po pitanju nezavisnosti, pogotovo u kontekstu posljednjih dešavanja, da imamo ozbiljne probleme sa institucijama sistema, te da postoji opravdana bojazan od zatvorenog kruga pravosuđa. On smatra da ne treba zatvarati oči pred onim što se dešava u društvu i da oni koji budu članovi Sudskog i Tužilačkog savjeta moraju lično podrediti državnom.


Predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore prof. dr Branislav Radulović je ukazao na neophodnost što skorijeg izbora članova Sudskog savjeta i Ustavnog suda, primjećujući da se u Ustavu Crne Gore koriste dva termina “istaknut” i “ugledan” pravnik, a da se nijesu jasno definisani kriterijumi za njihov izbor.


On je kazao da trule daske u pravosuđu ne potiču same od sebe. Za početak je, kako dodaje, bilo potrebno da neko želi imati takav sistem koji produkuje ono čega smo nažalost bili svjedoci.


„Šta će biti sa novim izborima, mislim da u tom pogledu postoji nešto što se definiše kao kritična ili stručna javnost koja bi na određena potencijalna rješenja morala dati snažniji odgovor, a moje pitanje je: Da li postoji zajednica uglednih pravnika koja je spremna da stane jedinstveno za ili potencijalno protiv tog rješenja“, kazao je on.


Pravni principi su časno živjeti, ne škoditi nikome i svakome dati ono što mu pripada, parafrazirala je profesorica Kostić-Mandić rimskog pravnika Ulpijana i dodala da po tom principu treba birati istaknute pravnike.


Commentaires


bottom of page